Promocje
Nakładki dąb europejski rustic lite 1000x320/300x20/40
Nakładki dąb europejski rustic lite 1000x320/300x20/40

108,73 zł

Cena regularna: 125,46 zł

Najniższa cena: 125,46 zł
szt.
Nakładki dąb europejski rustic lite 900x320/300x20/40
Nakładki dąb europejski rustic lite 900x320/300x20/40

97,54 zł

Cena regularna: 112,55 zł

Najniższa cena: 112,55 zł
szt.
Nakładki dąb europejski rustic lite 1100x320/300x20/40
Nakładki dąb europejski rustic lite 1100x320/300x20/40

119,92 zł

Cena regularna: 151,29 zł

Najniższa cena: 151,29 zł
szt.
Polityka prywatności

Polityka prywatności

W poniższym dokumencie znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://sklep.formiq.pl/.

Podstawa prawna: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Korzystając ze strony internetowej, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności opisane poniżej:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Drewno klejone sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 13A
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP 781 202 74 35
REGON 520396047
KRS  0000931111

 1. W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@klejone.pl

 1. W czasie korzystania z naszego sklepu internetowego możesz zostać poproszony
  o podanie swoich danych osobowych:

  1. Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta klienta)
   w sklepie internetowym, co jednak nie jest wymagane do złożenia zamówienia.

  2. Pełne dane osobowe należy podać w przypadku składania zamówienia w naszym sklepie internetowym – są niezbędne w celu jego realizacji, w tym do wystawienia faktury i do realizacji przesyłki.

 1. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 2. Niepodanie wymaganych danych oznacza brak możliwość złożenia zamówienia.

 3. Dane do założenia konta klienta lub złożenia zamówienia mogą zostać pobrane z konta klienta założonego na platformie społecznościowej www.facebook.com jedynie
  w przypadku wyrażenia takiej chęci poprzez potwierdzenie na tej platformie, że dane osobowe mogą zostać udostępnione stronie internetowej
  https://sklep.formiq.pl/.

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas
   w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz,
   że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Powyższe uprawnienia możesz realizować przesyłając do nas wiadomość na adres e-mail: biuro@klejone.pl.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji
o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 1. Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy, poprzez zalogowanie się do konta klienta, lub poprzez wysłanie prośby o usunięcie danych mailem na adres biuro@klejone.pl.

 2. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

  • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,

  • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Twoje dane osobowe,

  • dostawca systemu Apilo oraz systemu magazynowego Heuthes ISOF, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,

  • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,

  • firmy kurierskie, które przetwarzają Twoje dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci zamówienia,

  • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,

  • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,

  • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

 1. Wszystkie dane przesyłane przez klienta do naszego sklepu podlegają ochronie zgodnie z ustawą o danych osobowych.

 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  • obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Dane podane w celu złożenia zamówienia są przechowywane w naszej bazie danych przez okres 10 lat celem rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach księgowo-podatkowych.

 2. Bezpieczeństwo przekazywanych danych jest zapewniane przez klucz SSL szyfrujący transakcje.

 3. Część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.
  Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w Finlandii. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 1. Do analizy ruchu na stronie używamy Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
  W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

  Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
  Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,

  • czas spędzony na naszej stronie oraz na jego podstronach,

  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,

  • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

 1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. 

  Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
  Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.
  Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.
  Pliki cookies możesz również wyłączyć. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
  Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
  Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl